HU 1020-2

Višenamjenski stroj za obradu voća, povrća i mesa

Tehničke specifikacije

  • Rezanje
  • Ribanje
  • Pasiranje
  • Dekorativno rezanje
  • Mljevenje
  • Miješenje

Opis proizvoda

HU 1020-2 je moderan kuhinjski višenamjenski stroj koji se koristi za obradu povrća, voća i mesa. Koristi se u komercijalnim kuhinjama najviših kapaciteta obrade do 500 kg na sat, ovisno o priključku.