Deutsch | English

Servis

TEHNO-ZAGREB d.o.o. servisna služba dostupna je od 0-24 h. Organizirana je po županijama na području cijele Hrvatske. Sva oprema iz našeg asortimana atestirana je od Zavoda za ispitivanje kvalitete te su osigurane upute za rad na hrvatskom jeziku.

Ulaz u ured

Vrijeme odaziva servisera na hitnu intervenciju je unutar 6-8 h. Ukoliko trebate bilo kakvu pomoć, slobodno nas kontaktirajte.