TEHNO-ZAGREB d.o.o. servisna služba dostupna je od 0-24 h. Organizirana je po županijama na području cijele Hrvatske. Sva oprema iz našeg asortimana atestirana je od Zavoda za ispitivanje kvalitete te su osigurane upute za rad na hrvatskom jeziku.

Vrijeme odaziva servisera na hitnu intervenciju je unutar 6-8 h. Ukoliko trebate bilo kakvu pomoć, slobodno nas kontaktirajte.

Zatražite servis